ಅಮೆರಿಕನ್ನಡ
Amerikannada
     'ಅಮೆರಿಕನ್ನಡ' ಪತ್ರಿಕೆಯು 1984ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ 32 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಥೆ, ಕವನ, ಪ್ರಬಂಧ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸುದ್ದಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ, ಕನ್ನಡ ಪಾಠ, ಪದಬಂಧ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು 1992ರ ವರೆಗೂ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹರಿಯ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶೀಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಹಾಗು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ
hari
1936 - 2010